Inici

Destacats Informació sectorial i econòmica

Nou servei de promoció internacional

El servei de promoció internacional s'ha renovat completament, de manera que Connect-IN agafa el relleu a l'antic Plametall. Us adjuntem...

Creació de nous grups d’exportació en origen (G.E.O.)

Dins del marc del Pla Integral de Competitivitat del Sector Metall (Pla Metall), que compta amb l’ajut d’ACC1Ó CIDEM | COPCA, i que recull les iniciatives del Pla per a la internacionalització del sector Metall portat a terme l’any 2008, el Centre Metal·lúrgic està potenciant la creació de nous Grups d’Exportació en Origen (G.E.O) amb unes condicions d’ajut excepcionals: durant el seu primer any de funcionament podran percebre el 65% de les despeses originades en la creació i funcionament del grup.

Mesures potencialment proteccionistes en tercers països

Benvolgut, benvolguda,

El Grup de Treball de Política Comercial de l’organització europea ORGALIME ens informa que la DG Comerç de la Comissió Europea estaria molt agraïda de rebre informació sobre mesures proteccionistes que estigui trobant el sector privat en tercers països. La raó d’això és que molts països podrien estar utilitzant la crisi econòmica i financera com excusa per a “ajudar” a les seves industries mitjançant la imposició de mesures proteccionistes davant les empreses estrangeres.

Balanç crida del metall català

Benvolgut/da, Tres mesos després de la Crida del Metall Català (10 de febrer) i amb l’objectiu de seguir treballant en benefici de les empreses del sector del metall, us demanem novament la vostra col·laboració. Acompanyem un resum de les activitats desenvolupades fins el moment així…

I Fòrum de la Energia Geotèrmica. Barcelona, 20 i 21 de maig de 2009

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra.,

L’energia geotèrmica és una energia renovable a l’abast de totes les edificacions i indústries. La seva aplicació al nostre país és una realitat que la constata com el sistema de climatització més eficient, arribant a obtenir un estalvi en la factura energètica de fins el 80% i en el cas d’aprofitament d’anomalies geotèrmiques l’estalvi pot arribar al 100%. La geotèrmia proposa una solució que possibilita un estalvi econòmic en la climatització de cases unifamiliars, pisos, apartaments i en aplicacions comercials en on el consum sigui important (hospitals, hotels, grans superfícies, oficines, naus industrials, centres cívics o de convencions, etc. ) i indústries que necessitin fonts de calor constants per sota dels 70º (bodegues, assecadors alimentaris, granges, laboratoris, indústries químiques, etc.). Però aquesta energia és, sens dubte, desconeguda per a la majoria d’empresaris, professionals i consumidors en general.