Informació Internacionalització Creació de nous grups d’exportació en origen (G.E.O.)

Creació de nous grups d’exportació en origen (G.E.O.)

Dins del marc del Pla Integral de Competitivitat del Sector Metall (Pla Metall), que compta amb l’ajut d’ACC1Ó CIDEM | COPCA, i que recull les iniciatives del Pla per a la internacionalització del sector Metall portat a terme l’any 2008, el Centre Metal·lúrgic està potenciant la creació de nous Grups d’Exportació en Origen (G.E.O) amb unes condicions d’ajut excepcionals: durant el seu primer any de funcionament podran percebre el 65% de les despeses originades en la creació i funcionament del grup.

Aquest programa té com a finalitat facilitar la internacionalització de les petites i mitjanes empreses que s’inicien en aquest camp, facilitant la creació d’una estructura comercial compartida amb altres empreses del sector per canalitzar les seves vendes a l’exterior.

En aquest moments 16 empreses del sector formen part dels 4 G.E.O. creats l’any 2008, pel que aquest programa s’ha demostrat una eina molt útil per a les empreses del sector del metall.

Els G.E.O estan formats normalment per un mínim de 3 i un màxim de 5 empreses fabricants o de serveis. Els productes són, en la majoria dels casos, no competitius entre ells. No es tracta de fer una acció d’exportació aïllada, sinó que es parteix normalment d’un afany de durada en el temps d’un mínim de 2 anys.

Els G.E.O. permeten la contractació de personal professional de comerç exterior dedicat en exclusiva a aquesta tasca, ja que les despeses es reparteixen entre els socis i, a més a més, es gaudeix d’un important ajut per part dACC1Ó CIDEM | COPCA, pel que les despeses finals són mínimes per a les empreses.

Els ajuts per al primer any de funcionament del grup són del 65% de les següents despeses, amb un màxim de 39.000 € d’ajut:

  • Lloguer d’espais (o despeses d’infraestructura)
  • Subministraments (electricitat, telèfon)
  • Material d’oficina
  • Recursos humans (sous i salaris del gerent i de les altres persones que treballin per aquell grup)
  • Despeses de representació del gerent del grup
  • Bosses de viatge Catalunya – països objectiu per al gerent del grup
  • Bosses de viatge per a les empreses participants en el grup per visitar els diferents mercats objectiu
  • Despeses de coordinació
  • Promoció conjunta (targes de visita, fulletons, etc)
  • Participació a fires de països objectiu no subvencionades per altres entitats

Les empreses interessades en participar en un Grup d’Exportació en Origen (G.E.O.) o en rebre més informació poden posar-se en contacte amb: Josep M. Campanera cexteriormetall@cecot.es o Helena Salsas helena.salsas@cecot.es al telèfon 902 93 40 60 o emplenar el formulari clicant aquí.

ASSESSORAMENT COMERÇ EXTERIOR METALL
Sr. Josep M. Campanera
Tel. 902 93 40 60
cexteriormetall@cecot.es