Informació sectorial i econòmica Mesures potencialment proteccionistes en tercers països

Mesures potencialment proteccionistes en tercers països

Benvolgut, benvolguda,

El Grup de Treball de Política Comercial de l’organització europea ORGALIME ens informa que la DG Comerç de la Comissió Europea estaria molt agraïda de rebre informació sobre mesures proteccionistes que estigui trobant el sector privat en tercers països. La raó d’això és que molts països podrien estar utilitzant la crisi econòmica i financera com excusa per a “ajudar” a les seves industries mitjançant la imposició de mesures proteccionistes davant les empreses estrangeres.

Amb la finalitat de poder identificar quines són les mesures i els països que així podrien estar actuant, adjunt us fem arribar un senzill qüestionari, que, titulat “Potencial impacte de la crisi econòmica actual- mesures proteccionistes”, te per objectiu que les empreses i els sectors identifiquin mesures que hagin pogut conèixer, ja siguin previstes o aplicades, potencialment distorsionants o restrictives del comerç. El qüestionari adjunt que posem a la vostra disposició hauria de fer-se arribar, una vegada complimentat a la DG Comercio (trade-industry@ec.europa.eu). També, agrairem feu arribar una còpia a Secretaria del Gremi (gremimetall@cecot.es) amb l’objectiu de mantenir informada l’organització europea ORGALIME.

Tot esperant que sigui del seu interès, rebi una cordial salutació.

Terrassa, 13 de maig de 2009