Informació sectorial i econòmica Confemetal | Qüestionari FMFCE promoció formació professional sector metall

Confemetal | Qüestionari FMFCE promoció formació professional sector metall

La Fundació del Metall per a la Formació, la Qualificació i l’Ocupació (FMFCE) ha aprovat el llançament d’una acció de promoció de la formació professional en el sector del metall.

L’objectiu és promocionar el sector del metall, especialment entre els més joves, a través de la producció d’una sèrie de vídeos i creació de continguts. La FMFCE considera fonamental conèixer l’opinió de totes les organitzacions membre de Confemetal així com la seva disponibilitat per participar en l’elaboració dels vídeos.  Per a això, sol·licita l’emplenament d’un senzill formulari abans del 14 de març.

Formulari