Categoria: Informació sectorial i econòmica

Webinar: Jornada d’oportunitats a Àsia Central: Kazakhstan | 1 de juny 9h30

Asia Central:

La importància actual dels països que componen la regió d’Àsia Central (Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaidjan, Turkmenistan, Kirguizistan i Tadjikistan) amb una superfície de poc més de 4 milions de quilòmetres quadrats, més gran que la de l’Índia, però amb prou feines uns 60 milions d’habitants, atreu cada vegada més l’atenció que rau tant en el seu valor geoestratègic, en estar situats entre tres grans potències – Rússia, la Xina i l’Índia –, com el seu gran potencial energètic, per disposar d’immensos recursos naturals i totes les energies, incloent-hi les renovables.

Kazakhstan s’està consolidant com un dels mercats de major creixement regional i una alternativa interessant per als negocis europeus. En l’actualitat, s’ha convertit com el centre financer internacional més modern de la regió eurasiàtic, amb un gran atractiu per a milers d’empreses de prestigi, i amb un alt nivell adquisitiu del seu mercat que busca molts productes europeus per la seva qualitat.

Per altra banda, Uzbekistan es troba en una ràpida etapa de creixement gràcies a les mesures adoptades pel nou govern, que ha alliberat moltes traves i ha executat una forta política exterior a la cerca d’inversió i productes estrangers.

En la jornada s’analitzarà la regió d’Àsia Central, així com les oportunitats de negoci que ofereixen per a les empreses catalanes.

PONENT: Adolfo Romero. Ceo a ESKZ, consultora especialitzada en Àsia Central.  
Data: dimecres, 1 de juny de 2022
Hora: de 09:30h a 10:30h

Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1692

Webinar gratuït prèvia inscripció. El dia anterior s’enviarà el link a zoom per assistir al acte.

Conflicte Col·lectiu i negociació del conveni d’Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona

Us informem que ahir dimarts 10 de maig, la Unió Patronal Metal·lúrgica va comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la demanda interposada per CC.OO i UGT, que segons la Patronal enten innecessària, així com la conflictivitat que es pretén, doncs en relació amb aquesta qüestió UPM ha manifestat en reiterades ocasions, fins i tot per escrit, que complirà amb els compromisos assumits, de la mateixa manera que ho ha fet fins a la data, entenent que el pretès en seu de conflicte excedeix de la mera interpretació del que és una revisió tècnica.

 

En referència a l’aplicació de l’article 41 del Conveni de revisió salarial, la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), com a representació patronal, complirà amb tots els compromisos adquirits en el procés negociador, com sempre ho ha fet, i de manera particular amb la clàusula de garantia salarial de referència. Però no confeccionant unes noves taules salarials, cosa que no està previst en el Conveni i a més generaria confusió entre les empreses i treballadors afectats, raó pràctica aquesta última, per la qual des d’UPM, sempre han declinat tal activitat, sinó aplicant a les taules salarials per a l’any 2022, fruit de la nova negociació, les diferències d’IPC acreditades per l’INE (2020-2021), en els termes acordats en l’art. 41 del Conveni.

Us informem que ahir dimarts 10 de maig, la Unió Patronal Metal·lúrgica va comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la demanda interposada per CC.OO i UGT, que segons la Patronal enten innecessària, així com la conflictivitat que es pretén, doncs en relació amb aquesta qüestió UPM ha manifestat en reiterades ocasions, fins i tot per escrit, que complirà amb els compromisos assumits, de la mateixa manera que ho ha fet fins a la data, entenent que el pretès en seu de conflicte excedeix de la mera interpretació del que és una revisió tècnica.

 

En la circular del mes de gener, ja us vam comunicar l’import que per a cada grup professional suposa l’aplicació del 4% de garantia salarial. Aquests imports poden ser utilitzats per donar un “a compte conveni”, si fos el cas, d’entendre’l oportú i la seva situació ho permeti, sense que existeixi obligació d’abonament fins que es publiquin les taules definitives. Recordar-vos que, a la província de Barcelona les taules sempre han estat úniques cada any. Aquesta és la fórmula que s’ha seguit des dels anys noranta, que evita confusions i proporciona seguretat jurídica a empreses i treballadors.

En segon lloc, i amb independència de la indicació exposada al paràgraf anterior, des d’UPM continuen amb la voluntat de seguir negociant el Conveni com s’ha fet fins ara, confeccionant unes taules salarials úniques per a cada any de vigència i negociant el resta de reivindicacions d’ambdues parts en el seu conjunt, donant lloc a un text convencional igualment únic.

Us mantindrem informats de l’evolució i dels resultats de les negociacions.

Medi ambient i Energia

Sistema Informació Responsabilitat Medioambiental (SIRMA)

Des de Confemetal ens informen que el MITERD ha posat en funcionament el Sistema d’Informació de Responsabilitat Mediambiental (SIRMA), que està disponible a través del següent enllaç: Accés a SIRMA

 

SIRMA recull tota la informació relativa a la normativa de Responsabilitat Mediambiental, així com de les eines i documents desenvolupats per facilitar-ne la implementació a Espanya. Amb la seva entrada en funcionament s’han desenvolupat noves funcionalitats que permeten la interconnexió de les eines ARM, IDM i MORA, que permeten crear un projecte global que guia l’operador en el procés de determinació de la garantia financera obligatòria.

Més informació a continuació:

Webinar: Jornada d’oportunitats a Colòmbia i Brasil | 8 de juny 15h30

Per que Colòmbia i Brasil?

Colòmbia.

 Les Institucions Internacionals preveuen un balanç econòmic molt positiu per al país, del qual Espanya és un dels 10 proveïdors més importants

Tots els informes coincideixen que, després de la pandèmia, Colòmbia presentarà una expansió econòmica elevada, segons l’FMI i l’OCDE, respectivament. Pel que Colòmbia serà una de les economies amb més creixement a Amèrica Llatina, dada avalada pels últims informes del Banc Mundial. I, per tant, presentarà oportunitats de negoci importants per a l’empresari del nostre país.

D’altra banda, el Ministeri d’Hisenda de Colòmbia preveu que per a l’any 2022 el PIB de Colòmbia creixerà un 4,3%; el 2023, un 3,8%; el 2024 un 3,5% i es mantindrà sobre el 3,3% fins a l’any 2030.

Brasil

Tot i els efectes de la pandèmia, el Banc Central del Brasil ha millorat les seves previsions respecte al PIB i ha elevat la previsió de creixement per al 2022 al 4,6%. Amb tot, malgrat la crisi econòmica i sanitària que afecta el Brasil i la resta del món, segueixen detectant-se fonts d’oportunitat, recollides al PASE del Brasil, entre les quals destaquen:

Màquines eina i béns d’equip: els programes d’inversió en infraestructures ofereixen oportunitats, especialment en maquinària d’alt contingut tecnològic, a la demanda dels quals no poden donar resposta els productors nacionals; Sector de l’automoció: Brasil és un dels principals països consumidors i fabricants d’automòbils, cosa que genera oportunitats importants; Sector agrícola: Hi ha oportunitats en maquinària agrícola, sistemes de reg i fertilitzants, sempre que no es trobin disponibles al Brasil.

Ponents:

Xavier Roca. Director de l’oficina d’Acció a Colòmbia.

Josep Maria Buades. Director de l’oficina d’Acció a Brasil

data: dimecres, 8 de juny de 2022

hora: de 15h30 a 16h30

inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1693

Webinar gratuït prèvia inscripció. El dia anterior s’enviarà el link a zoom per assistir a l’acte.

Resultats enquesta CEAM | Problemes de subministrament. Fort impacte en el metall

Els creixents problemes de subministrament de peces impacten especialment en el sector metall

 

Els resultats de l’enquesta d’abril de CEAM reflecteixen el gran impacte de la guerra d’Ucraïna i la vaga del transport en l’activitat de les empreses del metall de la província de Barcelona. Un 40% de les empreses consultades han manifestat que en aquest nou context d’incertesa s’han intensificat els problemes de subministrament de peces i materials, tot i que no ha impactat en la seva activitat productiva. En canvi, un 45% declara que aquests problemes sí han afectat les seves previsions de producció o esperen que sigui així.

De fet, segons la informació publicada recentment per CaixaBank Research, alguns subsectors del metall lideren el grup que estan patint amb més virulència l’empitjorament dels problemes de subministraments de matèries primeres i altres materials que ja s’havien observat el passat 2021.

Destaca el cas de l’automoció: en aquesta indústria un 65% de les companyies consultades per CaixaBanc Research han manifestat que la dificultat de subministrament de materials està limitant la seva producció. Li segueixen la reparació i instal·lació de maquinària, amb un 58% d’empreses amb afectacions en la producció; la fabricació de material elèctric (55%); la fabricació de productes informàtics (53%); i la fabricació de productes metàl·lics (43%).