Informació sectorial i econòmica I Fòrum de la Energia Geotèrmica. Barcelona, 20 i 21 de maig de 2009

I Fòrum de la Energia Geotèrmica. Barcelona, 20 i 21 de maig de 2009

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra.,

L’energia geotèrmica és una energia renovable a l’abast de totes les edificacions i indústries. La seva aplicació al nostre país és una realitat que la constata com el sistema de climatització més eficient, arribant a obtenir un estalvi en la factura energètica de fins el 80% i en el cas d’aprofitament d’anomalies geotèrmiques l’estalvi pot arribar al 100%. La geotèrmia proposa una solució que possibilita un estalvi econòmic en la climatització de cases unifamiliars, pisos, apartaments i en aplicacions comercials en on el consum sigui important (hospitals, hotels, grans superfícies, oficines, naus industrials, centres cívics o de convencions, etc. ) i indústries que necessitin fonts de calor constants per sota dels 70º (bodegues, assecadors alimentaris, granges, laboratoris, indústries químiques, etc.). Però aquesta energia és, sens dubte, desconeguda per a la majoria d’empresaris, professionals i consumidors en general.

Per aquest motiu, ens adrecem a vostè per informar-lo de la celebració del I Fòrum de la Energia Geotèrmica, on s’analitzarà la situació actual de la geotèrmia en el nostre país i es presentaran les experiències més recents sobre aquesta matèria que s’estan portant a terme en la resta d’Europa. Hi participaran experts de diferents països europeus i nacionals, així com de l’administració estatal, amb l’ànim d’aprofundir en el futur d’aquesta energia, lligat amb la política de preus i tarifes que s’establiran en el camp energètic (electricitat, gas i gas-oil).

En aquest Fòrum s’oferirà una visió general de la geotèrmia a Espanya, abordant els seus aspectes medi ambientals, econòmics, tecnològics i legals, a més de repassar les experiències de països del nostre entorn. Un dels principals objectius d’aquesta trobada serà també aportar estratègies de negoci per a fomentar l’activitat emprenedora i la innovació en aquest sector, a més de visualitzar les avantatges d’aquesta energia en el camp empresarial.

Para participar en aquest fòrum, els socis de la Unió Empresarial Metal·lúrgica gaudiran d’un 15% de descompte. Per tal d’identificar-se com membres, haurà d’introduir el següent codi al tramitar la seva inscripció (col·lectiu preferent): COAC01.

Per a més informació i inscripcions, pot consultar la pàgina web del fòrum: www.forumgeotermia.com