Categoria: UEM

Ajuts pels sectors d’automoció i mobilitat

Us informem que s’han publicat dues ajudes que creiem que poden ser del vostre interès.

Ajuts d’inversions empresarials d’alt impacte per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció

Subvencions per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; encaminadesa aconseguir algun dels següents objectius: mantenir l’activitat productiva i l’ocupació directa de l’empresa a Catalunya, implementar millores en el procés productiu,incrementar la capacitat productiva i l’ocupació directa, atraure noves activitats de l’empresa a Catalunya o adequar i/o millorar les instal·lacions actuals en el cas de projectes de reindustrialitzacióde plantes productives que hagin anunciat el cessament de la seva activitat. Inversions vinculades en la seva totalitat i directamenta la fabricació, l’assemblatge o al desenvolupament de productes o serveis per a la indústria del sector de l’automoció. [Més informació]

Ajuts per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció

Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; a qui els està impactant o impactarà de forma important alguns dels canvis següents: transició del sector automoció cap a la indústria de la nova mobilitat derivada de l’adopció de noves tecnologies i els requeriments en quant a sostenibilitat, nou entorn socioeconòmic, nous hàbits de consum i comportament,nous canals de compra i venda, nou entorn global, nous actors en la cadena de valor, noves possibilitats en quant a la mobilitat incloent el vehicle elèctric, autònom i més sostenible. [Més informació]

 

 

El metall en xifres. nº 193

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 193 de gener de 2021 publicat per Confemetal.

Previsions del sector metall català en el 2020 – Dades CEAM

D’acord amb les dades recollides pel CEAM, el 2020 s’estima un retrocés de la producció real del sector metall del 8,2%. Es tracta d’una profunda disminució a conseqüència de l’impacte de la crisi de la COVID19. Tanmateix, tot i que la major part del teixit del metall català experimentarà caigudes de la producció en comparació el 2019, un 44% aconseguirà mantenir o augmentar la seva activitat en relació amb l’exercici anterior. En aquest sentit, no tots els segments de demanda s’han vist igualment exposats als efectes negatius de l’alentiment de l’activitat econòmica; a més, després d’uns mesos d’aturada, hi ha hagut subsectors que han experimentat un repunt d’activitat per cobrir comandes no satisfetes i com resposta a una certa reactivació de la demanda.

L’any 2020 les inversions del metall català previsiblement registraran un decrement molt significatiu, disminució que se situaria en el 57% del volum de recursos respecte al 2019. A més, creix notablement la proporció d’empreses que reduiran les seves inversions (passa del 43% en el 2019 al 76% el 2020).

Al 2020 s’espera un manteniment de l’ocupació en el sector respecte al 2019. Aquesta dada contrasta amb l’acusada disminució de la producció i es deu, en part, a l’ampli ús dels ERTES per reduir l’impacte de la caiguda dràstica d’activitat, sobretot en els primers mesos de la crisi sanitària. A més, també reflecteix l’esforç que han fet moltes empreses per conservar els seus equips en un context de crisi imprevista però previsiblement de curt recorregut.

Respecte als problemes a que s’enfronten les empreses del sector, la feblesa de la demanda interna ocupa el primer lloc i és esmentada per gairebé el 65% de les empreses consultades, 20 punts percentuals per sobre del que s’havia observat en l’edició anterior de l’enquesta. En segon lloc, se situa la pressió dels costos (factor apuntat pel 52% de les empreses consultades) i en tercer lloc, la feblesa de la demanda externa, que creix la seva importància entre els inconvenients als quals s’enfronta el sector.

Adjuntem el document “Previsions 2020 del sector metall a Catalunya“.

Preparació del programa de Promoció Internacional 2021

El Departament de Promoció Internacional està elaborant el Programa d’Activitats per al 2021.

El nostre objectiu principal és poder oferir els serveis més adequats a les necessitats de les empreses associades, per tant posem a la vostra disposició un qüestionari per a que ens pugueu fer arribar les vostres propostes sobre els països on dur a terme missions comercials, fires del vostre sector que us puguin interessar o qualsevol altre activitat que considereu important incloure al nostre programa PLAMETALL.

Per formular les vostres propostes cliqueu a l’enllaç.

El metall en xifres. nº 192

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 192 de desembre de 2020 publicat per Confemetal.