Informació sectorial i econòmica Balanç crida del metall català

Balanç crida del metall català

Benvolgut/da,

Tres mesos després de la Crida del Metall Català (10 de febrer) i amb l’objectiu de seguir treballant en benefici de les empreses del sector del metall, us demanem novament la vostra col·laboració.

Acompanyem un resum de les activitats desenvolupades fins el moment així com un breu qüestionari que agrairem hi dediqueu uns breus minuts per respondre i enviar abans del abans del dia 19 de maig.

Moltes gràcies de nou per la vostra col·laboració.

Terrassa, maig de 2009