Categoria: Informació Internacionalització

Pla de missions comercials virtuals 2020

Arran de la impossibilitat temporal de realitzar missions comercials presencials, estem organitzant missions comercials virtuals, amb la realització d’una agenda de contactes B2B i la realització de reunions online d’acord amb el perfil de cada empresa i les seves necessitats en els mercats objectiu.

Les missions es portaran a terme durant els mesos de novembre i desembre de 2020, i una mateixa empresa podrà participar en varies accions al mateix temps, ja que no hi han desplaçaments.

Ens complau adjuntar el PLA DE MISSIONS VIRTUALS 2020, per a les que demanarem un ajut a ACCIÓ, i que podeu consultar o inscriure-us en els links de la següent pàgina ó a través de:

http://www.plametall.cat/pla.asp

Per a mes Informació:

Encarna Rubio: encarna.rubio@plametall.cat, o
Gemma Cano; gemma.cano@plametall.cat

Telèfon: 93 745 78 10

T’interessa un ajut del 80% per a contractar serveis a la internacionalització, i fer créixer les exportacions de la teva empresa?

CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIÓ.
NOVA CONVOCATÒRIA –
JULIOL 2020!!!

Ja tenim les bases de la nova convocatòria del Programa de Cupons a la Internacionalització, que ACCIÓ publicarà el dia 16 de juliol al DOGC.

Aquest programa  us permet contractar serveis professionals d’experts en exportació subvencionats, oferts per proveïdors acreditats per la nostra entitat, que al mateix temps està acreditada per ACCIÓ, amb un ajut del 80% del seu cost.

Més informació.

Calendari 2021 BREXIT. Controls fronterers mercaderies a Regne Unit 2021

Regne Unit ha comunicat formalment que no sol·licitarà una extensió delperíode transitori. A causa de la crisi del COVID-19, el Govern britànic ha decidit introduir formalitats i controls duaners respecte de les mercaderies importades per Gran Bretanya des de la UE, en tres fases (no aplicant a les operacions entre la UE i Irlanda del Nord o entre Irlanda del Nord i l’illa de Gran Bretanya, que es regulen per l’Acord de Retirada).
Fase 1. Des de gener de 2021
No seran necessàries les declaracions de seguretat durant els 6 primers mesos. Els importadors comercials de béns tindran sis mesos per a presentar la declaració en duana i, encara que els aranzels s’aplicaran des de l’1 de gener, no serà fins que es presenti la declaració duanera quan s’haurà de pagar el deute duaner. Les importacions de béns subjectes a mesures específiques com el tabac, l’alcohol o químics tòxics, estaran subjectes a declaració duanera completa a la seva entrada, així com a controls duaners.
Les plantes de risc, productes vegetals, animals vius i productes animals de risc, hauran de ser objecte de pre-notificació i hauran d’anar acompanyats dels certificats corresponents. També estaran subjectes a controls en destí o en locals habilitats.
Quant a l’IVA, els operadors hauran de tenir en compte les seves importacions en les seves declaracions d’aquest impost.

Fase 2. Des d’abril de 2021
Tots els productes d’origen animal i les plantes i productes d’origen vegetal regulats hauran de presentar una pre-notificació i els certificats necessaris.

Fase 3. Des de juliol de 2021
S’apliquen formalitats duaneres similars a les que s’apliquen a mercaderies procedents de tercers països a tots els béns que s’importin de la UE a Gran Bretanya. En particular, seran necessàries declaracions en el punt d’introducció i el pagament dels drets de duanes. També hauran de presentar-se declaracions de seguretat i els productes subjectes a mesures sanitàries i fitosanitàries sofriran més controls físics, que es realitzaran en els punts de control fronterers.

Regne Unit anuncia diverses mesures de preparació davant la nova situació:
• Paquet de 50 milions de lliures perquè els intermediaris duaners millorin les seves capacitats.
• Construcció de noves infraestructures per a realització de controls i formalitats duaneres. Quan aquestes infraestructures no puguin instal·lar-se en el port per falta d’espai, es construiran terra endins.

Podeu trobar més informació aquí .

REX: Aplicació per a les exportacions de la UE als estats AOM

D’acord amb la Comunicació 2020/C176/03 de la Comissió Europea, des de l’1 de setembre de 2020 els exportadors de la UE que vulguin exportar productes originaris de la UE als Estats de l’Àfrica Oriental i Meridional en el marc de l’Acord d’Associació econòmica provisional entre la UE i els Estats AOM, hauran d’estar inscrits com exportadors registrats en el sistema REX per a la qual enviaments l’import sigui superior a 6.000 euros.

D’aquesta manera a partir d’l’1 de setembre de 2020 a Estats de la AOM només es concedirà el tracte aranzelari preferencial als productes amb origen a la UE exclusivament prèvia presentació de declaracions en factura esteses per exportadors en el sistema REX de la UE o per qualsevol exportador per qualsevol enviament constituït per un o diversos paquets que continguin productes originaris el valor total no superi 6.000 EUR.

Per tant, a partir de l’esmentada data, per a la concessió de preferències aranzelàries en els països AOM no s’admetrà el certificat EUR 1 o una declaració en factura estesa per exportadors autoritzats o per qualsevol exportador per qualsevol enviament constituït per un o diversos paquets que continguin productes originaris el valor total no superi 6.000 EUR.

Cal assenyalar que actualment l’Acord d’Associació Econòmica provisional entre la UE i els Estats AOM és aplicable a les Comores, Madagascar, Maurici, Seychelles i Zimbabwe.

Per a més informació pot contactar amb l’assessor Josep M. Campanera

c.e. jmcampa@plametall.cat o a el telèfon 93 745 78 10.

Converses amb els delegats internacionals

En un context de pandèmia mundial en el què viatjar no és una opció, els nostres delegats repartits per tot el món es posen a disposició de les empreses per mantenir l’activitat internacional.

Els delegats potencien i flexibilitzen els seus serveis per adaptar-se a les necessitats de les empreses. La pandèmia de l’Covid-19 ha deixat en suspens el calendari d’esdeveniments internacionals de promoció en tots els sectors d’activitat. No obstant això, el treball en els mercats internacionals continua i les empreses necessiten informació directa i poder fer gestions en els seus mercats d’interès.

Us oferim la possibilitat de mantenir un màxim de 3 videoconferències gratuïtes, de fins a 30 minuts, amb els experts de la nostra xarxa de delegats distribuïts en els principals mercats del món per resoldre els vostres dubtes o contrastar la seva opinió sobre un mercat determinat.

Més informació i calendari de converses.

Per tal de sol·licitar les converses caldrà que empleneu un màxim de 3 sol·licituds a través dels links per a cada país o a través de www.plametall.cat.