Categoria: Informació sectorial i econòmica

El metall en xifres nº 189

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 189 d’agost de 2020 publicat per Confemetal.

El metall en xifres nº 188

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 188 de juliol de 2020 publicat per Confemetal.

Calendari 2021 BREXIT. Controls fronterers mercaderies a Regne Unit 2021

Regne Unit ha comunicat formalment que no sol·licitarà una extensió delperíode transitori. A causa de la crisi del COVID-19, el Govern britànic ha decidit introduir formalitats i controls duaners respecte de les mercaderies importades per Gran Bretanya des de la UE, en tres fases (no aplicant a les operacions entre la UE i Irlanda del Nord o entre Irlanda del Nord i l’illa de Gran Bretanya, que es regulen per l’Acord de Retirada).
Fase 1. Des de gener de 2021
No seran necessàries les declaracions de seguretat durant els 6 primers mesos. Els importadors comercials de béns tindran sis mesos per a presentar la declaració en duana i, encara que els aranzels s’aplicaran des de l’1 de gener, no serà fins que es presenti la declaració duanera quan s’haurà de pagar el deute duaner. Les importacions de béns subjectes a mesures específiques com el tabac, l’alcohol o químics tòxics, estaran subjectes a declaració duanera completa a la seva entrada, així com a controls duaners.
Les plantes de risc, productes vegetals, animals vius i productes animals de risc, hauran de ser objecte de pre-notificació i hauran d’anar acompanyats dels certificats corresponents. També estaran subjectes a controls en destí o en locals habilitats.
Quant a l’IVA, els operadors hauran de tenir en compte les seves importacions en les seves declaracions d’aquest impost.

Fase 2. Des d’abril de 2021
Tots els productes d’origen animal i les plantes i productes d’origen vegetal regulats hauran de presentar una pre-notificació i els certificats necessaris.

Fase 3. Des de juliol de 2021
S’apliquen formalitats duaneres similars a les que s’apliquen a mercaderies procedents de tercers països a tots els béns que s’importin de la UE a Gran Bretanya. En particular, seran necessàries declaracions en el punt d’introducció i el pagament dels drets de duanes. També hauran de presentar-se declaracions de seguretat i els productes subjectes a mesures sanitàries i fitosanitàries sofriran més controls físics, que es realitzaran en els punts de control fronterers.

Regne Unit anuncia diverses mesures de preparació davant la nova situació:
• Paquet de 50 milions de lliures perquè els intermediaris duaners millorin les seves capacitats.
• Construcció de noves infraestructures per a realització de controls i formalitats duaneres. Quan aquestes infraestructures no puguin instal·lar-se en el port per falta d’espai, es construiran terra endins.

Podeu trobar més informació aquí .

El metall en xifres nº 187

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 187 de juny de 2020 publicat per Confemetal.

Activitats de la Indústria i els Serveis del Metall en Fase 1 de la desescalada

Activitats de la Indústria i els Serveis del Metall en Fase 1 de la desescalada

L’Ordre SND/399/2020 de 9 de maig, ve a establir les condicions de la Fase inicial o Fase 1 de la desescalada per als territoris relacionats en el seu Annex. Als territoris que segueixen en la Fase 0 se’ls aplica l’Ordre SND/388/2020.

Entre les mesures més rellevants establertes, que poden ser complementades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptades a cada sector d’activitat aprovades per l’Administració, escoltades les parts implicades, així com per aquelles que siguin acordades en l’àmbit empresarial pels propis treballadors, a través dels seus representants legals i els empresaris o associacions empresarials de cada sector, es troben les següents:

Mesures aplicables en totes les activitats compreses en l’Ordre per a garantir la protecció dels treballadors:

  • Es fomenta la continuïtat del teletreball per aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat a distancia.
  • Els titulars de les activitats econòmiques estan obligats a complir, a més de la normativa laboral i de PRL, les mesures d’higiene o/i prevenció establertes pel Ministeri de Sanitat. Les empreses del Sector del Metall podran tenir en compte el que estableix en la Guia d’ actuació en matèria preventiva por causa del COVID-19.

Mesures en l’àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis:

  • Es permet l’obertura dels establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals de fins a 400 m2 amb excepció d’aquells que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que compleixin una sèrie de requisits, entre els quals es troben la reducció al 30% de l’aforament total en els locals comercials, garantint una distància mínima de 2 metres entre clients i l’establiment d’un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
  • Es permet també la reobertura a el públic, mitjançant cita prèvia, dels concessionaris d’automoció i les inspeccions tècniques de vehicles.
  • Així mateix, es determinen les mesures d’higiene i de PRL aplicables a aquestes activitats, així com mesures en matèria d’aforament i distància interpersonal.