Inici

Destacats Informació sectorial i econòmica

Nou servei de promoció internacional

El servei de promoció internacional s'ha renovat completament, de manera que Connect-IN agafa el relleu a l'antic Plametall. Us adjuntem...

Balanç acte Crida del Metall als 4 mesos

Com recordarà, el passat 10 de febrer de 2009, va tenir lloc l’acte Crida del Metall Català, que va comptar amb una participació massiva d’empresaris del sector i del recolzament de grans organitzacions empresarials com ara Ceoe, Confemetal, Foment del Treball Nacional, Fepime i Cecot. La Unió Empresarial Metal·lúrgica també va recolzar l’acte i va subscriure el Manifest.

Creació d’un grup d’exportació en destí pel mercat d’Aràbia Saudita

Els principals sectors d’interès d’aquest mercat són el d’equips per a la manipulació de fluids; el de tractament i dessalinització d’aigua – ja que l’Aràbia Saudita és el major productor i consumidor mundial d’aigua dessalinitzada (el 30% mundial) – i el de producció d’energia.

D’altra banda, la repatriació de capital saudita, rescatat de fons occidentals immersos en la crisi i per un valor estimat de 26 bilions de dòlars, fan que el mercat de la construcció a Aràbia Saudita sigui també un pol d’atracció important.

Creació d’un grup d’exportació en destí pel mercat d’Iran

Iran presenta interessants oportunitats comercials per la mida del seu mercat: més de 60 milions d’habitants, l’existència d’abundants fonts energètiques a baix cost, la seva mà d’obra competitiva i relativament qualificada, el procés de desenvolupament i modernització de la seva economia i el seu potencial de creixement, la menor penetració comercial relativa dels nostres principals competidors, l’augment dels preus del petroli d’aquests últims anys ha generat una major capacitat de demanda, etc.

 

Creació de nous grups d’exportació en origen (G.E.O.)

Dins del marc del Pla Integral de Competitivitat del Sector Metall (Pla Metall), que compta amb l’ajut d’ACC1Ó CIDEM | COPCA, i que recull les iniciatives del Pla per a la internacionalització del sector Metall portat a terme l’any 2008, el Centre Metal·lúrgic està potenciant la creació de nous Grups d’Exportació en Origen (G.E.O) amb unes condicions d’ajut excepcionals: durant el seu primer any de funcionament podran percebre el 65% de les despeses originades en la creació i funcionament del grup.

Mesures potencialment proteccionistes en tercers països

Benvolgut, benvolguda,

El Grup de Treball de Política Comercial de l’organització europea ORGALIME ens informa que la DG Comerç de la Comissió Europea estaria molt agraïda de rebre informació sobre mesures proteccionistes que estigui trobant el sector privat en tercers països. La raó d’això és que molts països podrien estar utilitzant la crisi econòmica i financera com excusa per a “ajudar” a les seves industries mitjançant la imposició de mesures proteccionistes davant les empreses estrangeres.