Informació sectorial i econòmica Enquesta a les empreses del sector del metall de Catalunya 2011

Enquesta a les empreses del sector del metall de Catalunya 2011

Benvolgut, Benvolguda,

Fa dos anys la UNIÓ METAL·LÚRGICA DE CATALUNYA (UMC), integrada per les patronals provincials APEMTA de Tarragona, FEGMETALL de Girona, FEMEL de Lleida i UPM de Barcelona, van impulsar la CRIDA DEL METALL CATALÀ en col·laboració amb 56 entitats associatives territorials i sectorials, entre les quals es troba la UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA.

La Crida del Metall pretenia reivindicar el paper del metall a l’economia i posar de manifest els problemes que en els inicis de la crisi estaven patint les empreses. Passat aquest temps, la recessió continua castigant les empreses del sector del metall i les mesures segueixen sense arribar o arribant tard, de forma parcial i amb pocs efectes.

Per aquesta raó, creiem necessari captar el sentiment actual de les empreses front la crisi i els problemes que se’n deriven, com a mitjà per seguir desenvolupant iniciatives d’actuació. Per la qual cosa, li agrairem que contesti a l’enquesta que s’adjunta.

L’enquesta consta de 9 preguntes agrupades en 4 blocs. Només seran uns minuts i els resultats seran de gran utilitat per a tots.

Moltes gràcies.