Categoria: UEM

Ofertes i demandes industrials nº 907

907) Empresa associada disposa i ofereix maquinària nova i també de segona mà:

  • Bombes de buit
  • Màquines oftàlmiques
  • Màquines per a la producció de panells solars
  • Chillers
  • Bombes criogèniques
  • End-blocs
  • Equips de test i laboratori
  • Màquines de packaging

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat

Ofertes i demandes industrials nº 906

906) Empresa associada subministra peces d’estampació, embotició i encunyació en xapa i tall fi, així com serveis de soldadura amb equips per a realitzar soldadures TIG, MIG i per punts.

Com a servei addicional també ofereix tot tipus de muntatge de conjunts i subconjunts per operacions de reblat, inserció de rosques, muntatge o la combinació de vàries.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat

Els informem que  la Unió Empresarial Metal·lúrgica facilita les dades de contacte a l’anunciant, però no els podem garantir que l’empresa sol·licitant es posi en contacte amb totes aquelles empreses que han manifestat interès.

Calendari 2021 BREXIT. Controls fronterers mercaderies a Regne Unit 2021

Regne Unit ha comunicat formalment que no sol·licitarà una extensió delperíode transitori. A causa de la crisi del COVID-19, el Govern britànic ha decidit introduir formalitats i controls duaners respecte de les mercaderies importades per Gran Bretanya des de la UE, en tres fases (no aplicant a les operacions entre la UE i Irlanda del Nord o entre Irlanda del Nord i l’illa de Gran Bretanya, que es regulen per l’Acord de Retirada).
Fase 1. Des de gener de 2021
No seran necessàries les declaracions de seguretat durant els 6 primers mesos. Els importadors comercials de béns tindran sis mesos per a presentar la declaració en duana i, encara que els aranzels s’aplicaran des de l’1 de gener, no serà fins que es presenti la declaració duanera quan s’haurà de pagar el deute duaner. Les importacions de béns subjectes a mesures específiques com el tabac, l’alcohol o químics tòxics, estaran subjectes a declaració duanera completa a la seva entrada, així com a controls duaners.
Les plantes de risc, productes vegetals, animals vius i productes animals de risc, hauran de ser objecte de pre-notificació i hauran d’anar acompanyats dels certificats corresponents. També estaran subjectes a controls en destí o en locals habilitats.
Quant a l’IVA, els operadors hauran de tenir en compte les seves importacions en les seves declaracions d’aquest impost.

Fase 2. Des d’abril de 2021
Tots els productes d’origen animal i les plantes i productes d’origen vegetal regulats hauran de presentar una pre-notificació i els certificats necessaris.

Fase 3. Des de juliol de 2021
S’apliquen formalitats duaneres similars a les que s’apliquen a mercaderies procedents de tercers països a tots els béns que s’importin de la UE a Gran Bretanya. En particular, seran necessàries declaracions en el punt d’introducció i el pagament dels drets de duanes. També hauran de presentar-se declaracions de seguretat i els productes subjectes a mesures sanitàries i fitosanitàries sofriran més controls físics, que es realitzaran en els punts de control fronterers.

Regne Unit anuncia diverses mesures de preparació davant la nova situació:
• Paquet de 50 milions de lliures perquè els intermediaris duaners millorin les seves capacitats.
• Construcció de noves infraestructures per a realització de controls i formalitats duaneres. Quan aquestes infraestructures no puguin instal·lar-se en el port per falta d’espai, es construiran terra endins.

Podeu trobar més informació aquí .

El metall en xifres nº 187

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 187 de juny de 2020 publicat per Confemetal.

REX: Aplicació per a les exportacions de la UE als estats AOM

D’acord amb la Comunicació 2020/C176/03 de la Comissió Europea, des de l’1 de setembre de 2020 els exportadors de la UE que vulguin exportar productes originaris de la UE als Estats de l’Àfrica Oriental i Meridional en el marc de l’Acord d’Associació econòmica provisional entre la UE i els Estats AOM, hauran d’estar inscrits com exportadors registrats en el sistema REX per a la qual enviaments l’import sigui superior a 6.000 euros.

D’aquesta manera a partir d’l’1 de setembre de 2020 a Estats de la AOM només es concedirà el tracte aranzelari preferencial als productes amb origen a la UE exclusivament prèvia presentació de declaracions en factura esteses per exportadors en el sistema REX de la UE o per qualsevol exportador per qualsevol enviament constituït per un o diversos paquets que continguin productes originaris el valor total no superi 6.000 EUR.

Per tant, a partir de l’esmentada data, per a la concessió de preferències aranzelàries en els països AOM no s’admetrà el certificat EUR 1 o una declaració en factura estesa per exportadors autoritzats o per qualsevol exportador per qualsevol enviament constituït per un o diversos paquets que continguin productes originaris el valor total no superi 6.000 EUR.

Cal assenyalar que actualment l’Acord d’Associació Econòmica provisional entre la UE i els Estats AOM és aplicable a les Comores, Madagascar, Maurici, Seychelles i Zimbabwe.

Per a més informació pot contactar amb l’assessor Josep M. Campanera

c.e. jmcampa@plametall.cat o a el telèfon 93 745 78 10.