Categoria: Informació sectorial i econòmica

El metall en xifres núm. 185

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 185 d’abril de 2020 publicat per Confemetal.

Ajornament de pagament de deutes derivats de declaracions duaneres

El RD llei 11/2020 pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 estableix en el seu article 52 l’ajornament dels deutes duaners.

Més informació.

Canvis de dates o cancel·lacions de fires internacionals

Els efectes del Covid-19 tenen una repercussió global a totes les economies del món, que també incideix en les Fires Internacionals. La majoria de fires del mes de març, abril i maig de 2020, s’han posposat a altres dates d’aquest any 2020 i algunes s’han traslladat directament a l’edició del proper any 2021.
Adjuntem informació actualitzada sobre les fires que han canviat de dates tant a nivell d’Europa com de la resta del món.

Fires a Europa
Fires a la resta del món

Ajudes a empreses exportadores

Us informem que el Real Decreto-ley 8/2020 amb efectes des de 18 de març, autoritza al CESCE a la creació d’una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, amb les següents característiques:


b) Beneficiaris: les empreses espanyoles considerades com a Petites i mitjanes empreses conforme a la definició de l’Annex I del Reglament UE 651/2014 de la Comissió (50 milions d’euros de facturació), així com altres empreses de major grandària, sempre que siguin entitats no cotitzades, en les quals concorrin les següents circumstàncies:
Que es tracti d’empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització, en complir almenys un dels següents requisits:
▪ Empreses en les quals el negoci internacional, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi almenys un terç (33%) de la seva xifra de negocis.

▪ Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys conforme als criteris establerts per la Secretària d’Estat de Comerç).


– Que l’empresa s’enfronti a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament resultat de l’impacte de la crisi del COVID-19 en la seva activitat econòmica.


La línia s’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d’euros, entrant el segon en vigor després d’haver-se verificat una execució satisfactòria del primer tram.


Les cobertures seran atorgades per CESCE com a gestor exclusiu de les assegurances per compte de l’Estat. Per a més informació cliqueu aquí.

Estàs al dia de totes les informacions sobre el COVID-19?

Has rebut tots els nostres comunicats d’àmbit empresarial sobre el COVID-19?

Des de la Cecot no volem que et quedis sense informació. Per aquest motiu hem habilitat aquest apartat on us anirem informant de les darreres novetats oficials, recomanacions i aprovacions de mesures excepcionals.