Informació sectorial i econòmica Reempresa | Empresa d’enginyeria, obres i instal·lacions

Reempresa | Empresa d’enginyeria, obres i instal·lacions

Se cedeix per jubilació dels tres socis, empresa d’enginyeria, d’obres i instal·lacions amb més de 19 anys de trajectòria. L’empresa té per activitat Obra civil, instal·lacions elèctriques de BT i AT, instal·lacions de climatització, instal·lacions de fluids i gasos, instal·lacions de protecció contraincendis, instal·lacions seguretat i xarxes de veu i dades.

Més informació