Informació sectorial i econòmica Comunicat de la situació de la negociació del sector metall

Comunicat de la situació de la negociació del sector metall

Des de la Unió Patronal Metal·lúrgica ens informen de la situació de la negociació del sector del metall:


El passat mes de setembre, des de la comissió negociadora designada per Unió Patronal Metal·lúrgica, hem gestionat la negociació dels Convenis d’Indústria Siderometal·lúrgica i Comerç del metall, ambdós de la província de Barcelona, així com el d’Indústria Metal·logràfiques de Catalunya, amb la mateixa voluntat d’arribar a acords que en negociacions convenis anteriors.

Lamentablement, la incertesa que s’està vivint aquest any, amb una inflació disparada com no es veia en moltes dècades i altres factors externs a Barcelona, distorsionen la pròpia negociació, enfrontant patronal i sindicats en moments delicats.


A la vista de les últimes converses mantingudes, a cadascuna de les taules negociadores amb els interlocutors sindicals dels dos convenis d’Indústria (Siderometal·lúrgica de Barcelona i Metal·logràfiques de Catalunya) malgrat les propostes realitzades des de la patronal, ens veiem ara abocats a una possible convocatòria de vaga en el sector.

Cal destacar que en els convenis d’Indústria, que són els únics que tenen la clàusula de revisió salarial, es va fer, el passat 15 de setembre, en el conveni d’indústria Siderometal·lúrgica, una proposta inicial d’un conveni de transició a un any, amb un increment del 2 % al qual s’hauria d’afegir el 4% lliurat a compte per les empreses del sector, en total un 6% per a l’any 2022. Aquesta posició es va considerar insuficient per la part sindical i es va demanar es retirés de la taula negociadora.


Per tal d’assolir acords, en la reunió del passat dia 29 de setembre, després de legitimar la nostra proposta anterior d’un conveni a un any sense entrar en més consideracions, es va oferir un conveni sobre les següents premisses: possibilitat d’un conveni entre 2 i 4 anys, increments en els quals fèiem extensiva l’oferta del 2% d’increment per cada any de vigència del conveni, amb una clàusula de garantia que fos possible per a les empreses i suficient per a la part sindical, disposats a seguir amb les negociacions com en anys anteriors.


La part sindical, després d’un nou recés, van dir que “consideraven insuficients i inexactes les propostes realitzades, proposant que si no hi havia canvis, volien convocar una assemblea des de cadascuna de les organitzacions sindicals, en la que valorarien els següents passos a realitzar, informant de la possible tensió i mobilització del sector”, amb amenaces de vaga, que podrien ser per a finals del mes d’octubre.

Sense que s’hagi rebut encara comunicació oficial sobre les properes actuacions, amb una convocatòria avui a les principals patronals del país, entre elles, a Barcelona, en espera de veure quina és la decisió final des de la part sindical i amb les actuacions necessàries mentrestant en benefici del sector des de la nostra organització.

Per ampliar informació podeu contactar amb els assessors laborals.