Informació sectorial i econòmica Webinar “Oportunitats de negoci a Vietnam”

Webinar “Oportunitats de negoci a Vietnam”

Per què Àsia Central?

Vietnam va ser un de països que millor va contenir la pandèmia de la COVID-19 el 2020, aconseguint assolir un creixement del PIB del 2,9%, un dels més elevats del món. Tot i això, dues intenses onades de contagis el 2021 van provocar una desacceleració fins al 2,6%, obligant a modificar l’estratègia de tolerància zero contra la pandèmia per passar a una política més flexible de reobertura. El 2022 la reactivació econòmica serà destacable per la reobertura després de la pandèmia, la deslocalització d’empreses manufactureres des de la Xina (i fins i tot des d’altres països com Tailàndia), i l’entrada en vigor de nous acords comercials com el RCEP i la consolidació de l’Acord amb la UE. Segons l’FMI, podria créixer per sobre del 6% a mitjà termini.

Vietnam disposa encara d’un gran marge per continuar creixent a taxes elevades, aprofitant els costos reduïts de la seva mà d’obra, el gap tecnològic i la continuïtat del procés de reformes.

A més, el consum intern creixent també afavoreix el dinamisme econòmic. Encara que la renda per càpita és encara modesta, la classe mitjana incipient està generant, cada vegada més, una important demanda de béns de consum i d’oci.

Ponent: Néstor Santos Franco, consejero económico y comercial en Vietnam

Data: dimarts, 21 de juny de 2022 de 9h30 a 10h30

Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1694

Webinar gratuït prèvia inscripció. El dia anterior s’enviarà el link a zoom per assistir al acte.