Sessions tècniques Formació obligatòria PRL del sector metall (BOE 145, 19 juny 2017)

Formació obligatòria PRL del sector metall (BOE 145, 19 juny 2017)

. Obligatori des de l’1 d’octubre de 2017 amb la publicació del II Conveni col·lectiu Estatal de la Indústria, Tecnologia i Serveis del Sector del Metall (CEM).

. La data límit per a formar tots /es els traballadors/es és, com a màxim, de 3 anys a comptar des de l’1 d’octubre de 2017 i a raó de com a mínim un 1/6 de la plantilla de cada semestre.

. Cecot és entitat acreditada per impartir els continguts en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en els cursos específics del sector amb número d’expedient M0305180245.

+ INFORMACIÓ

PRE-INSCRIPCIÓ OBERTA