Sessions tècniques Aplicacions del Sincrotró ALBA a la Industria metal·lúrgica i Tractaments de superfícies.

Aplicacions del Sincrotró ALBA a la Industria metal·lúrgica i Tractaments de superfícies.

El Sincrotró ALBA, en col·laboració amb les associacions metal·lúrgiques (FEM, CENTREM, UEM, UPM del Vallès Oriental i AIAS), i amb l’ajut del projecte europeu CALIPSOplus, organitza una jornada dedicada a la indústria metal·lúrgica i de tractament de superfícies.

Les avançades tècniques del Sincrotró ALBA poden ajudar a entendre i millorar els materials i tractaments de superfícies utilitzats per aquesta industria.

Dia: Divendres, 1 de juny de 2018

Hora : de 9:00 h. a 15:30 h.

Lloc: Sincrotró ALBA

c. de la Llum, 2-26 – Cerdanyola del Vallès.

Més informació i programa.

Inscripció gratuïta.

INSCRIU-TE