Informació sectorial i econòmica Balanç acte Crida del Metall als 4 mesos

Balanç acte Crida del Metall als 4 mesos

Com recordarà, el passat 10 de febrer de 2009, va tenir lloc l’acte Crida del Metall Català, que va comptar amb una participació massiva d’empresaris del sector i del recolzament de grans organitzacions empresarials com ara Ceoe, Confemetal, Foment del Treball Nacional, Fepime i Cecot. La Unió Empresarial Metal·lúrgica també va recolzar l’acte i va subscriure el Manifest.

D’ençà a ara han passat quatre mesos i durant els quals s’ha treballat per fer arribar a les Administracions les reivindicacions del món empresarial davant la difícil situació per la que s’està passant.

Us fem arribar el document Balanç de la Crida del Metall Català als 4 mesos i que recull els resultats de l’enquesta realitzada per la Unió Metal·lúrgica de Catalunya a 1.200 empresaris del sector del metall.

De l’enquesta s’extreu la següent informació :
– Davant la manca d’eficàcia de les mesures adoptades per les administracions (segons un 70’2% dels empresaris del metall), un 30% d’ empresaris diu que ha negociat mesures particulars directament amb els seus treballadors (reducció de jornada, reducció de salaris, modificacions de calendari, mobilitat de llocs de treball, acomiadament i pre jubilacions pactades, acomiadament amb garantía de reincorporació…).
– La difícil situació per la que estan passant les empreses s’ha pogut solucionar en molt casos gràcies a la col·laboració –i bona predisposició- entre empresaris i treballadors, prenent mesures temporals i particulars de mutu acord per tal de fer front a la crisi, mantenint la capacitat i evitant destruir llocs de treball (que és el que succeeix si l’empresa finalment ha de tancar).
– No obstant això, la situació de les empreses és delicada. La manca d’ajuts està provocant una descapitalització empresarial que reclama mesures urgents: entre d’altres, que es posi en marxa el compromís assolit pel govern de liderar una reunió entre bancs i indústria, i una reforma laboral que introdueixi una major flexibilitat de les estructures empresarials que siguin adequades a les circumstàncies de mercat. Front això, el sector del metall de Catalunya demana un Pacte Social contra la Crisi del Metall a Catalunya.
Altres dades significatives de l’enquesta són les mesures que estan prenent les empreses front la crisi: un 82,1% estan retallat costos; un 54’1% es veu obligat a acomiadar treballadors; un 47,1% està abaixant els preus…Com a valoració positiva un 41’3% veu molt positiva la proposta de reforma de la Llei de la Morositat.

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.