Categoria: Ofertes i demandes industrials

Ofertes i demandes industrials nº 899

Maquinària per a desinfecció d’interiors COVID19

899) Empresa associada distribueix aquesta màquina de desinfecció d’interiors. Us adjuntem arxiu amb tota la informació i enllaç del vídeo demostratiu.

Més ifnormació.

Interessats contactar per email a: rusinyol@rusinyol.com

Ofertes i demandes industrials nº 898

898) Empresa associada ofereix servei, durant el temps que duri l’Estat d’Alarma per a les empreses que prestin serveis essencials, de:

. SERVEI DE TALL I ACABATS de peces a mida, per unitats i sèries llargues.

. OXITALL; per peces de gruixos de 8-300mm

. PLASMA d’ALTA DEFINICIÓ; per peces de 3-35mm

. ACABATS; aplanat, marcatge i altres.

Interessats contactar per email a: newcut@newcut.es

Ofertes i demandes industrials nº 897

897) Empresa associada s’ofereix, durant el temps que duri l’estat d’alarma i posteriorment segons necessitats, a realitzar les següents feines de subcontractació :

• Pintura industrial en pols EPOXI, mida màxima 2000x1500mm.

• Treballs de soldadura d´estructures metàl·liques: manual i amb robot CNC. • Treballs de tall de làser metàl·lics i plàstics.

• Treballs de plegat de xapa metàl·lica fins a 2500mm d´ample.

• Treballs de doblegat i tall 3D robotitzat amb fil de ferro metàl·lic de 2mm a 10mm de gruix.

Interessats contactar per email a: daniel.casadesus@disme.es

#COVID-19 Necessitat d’electrovàlvules

Us fem arribar una petició urgent del Ministeri de Industria, Comerç i Turisme, sol·licitant que, davant la urgent necessitat d’incrementar la capacitat productiva de respiradors que ajudin en la fase aguda del coronavirus als pacients més greus, necessiten tres models d’electrovàlvules en miniatura amb urgència:

Parker X-Valve X-1-05-L-F

Parker VSO LowPro model 8

Parker VSO LowPro model 4

Us enllaço el comunicat del Ministeri amb les característiques d’aquestes vàlvules i en el cas de disposar d’existències d’aquestes vàlvules, podeu posar-vos en contacte amb Mar Villarrubia (mar.villarrubia@grupopremo.com).

¡Aquestes vàlvules salven vides!

A Salut necessiten vestits d’alta protecció

A Salut necessiten vestits d’alta protecció

Ens posem en contacte amb vostè per tal de traslladar-li la petició urgent que des del Foment del Treball Nacional ens fan arribar.

A salut necessiten vestits d’alta protecció tipus ETIS (TIPUS BUSSOS). Aquest que es poden fer servir en diferents àmbits com l’automòbil, química, metal.lúrgica, farmacèutica….

Per si vostè te coneixement d’alguna empresa, organització, entitat… que pugui fer alguna donació en aquest sentit, agrairem ens ho comuniqui a neus.gali@cecot.org.

Agraïts per endavant per la seva col·laboració.