Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 871

Ofertes i demandes industrials nº 871

871) Empresa associada cerca algú que tingui coneixement per aplicar una solució al sistema actual de tapar el cosit d’una cremallera a una peça plàstica. Actualment s’utilitza un perfil extrussionat de goma que queda doblegat en les zones amb corba. (veure imatges).

 

 Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat

Els informem que  la Unió Empresarial Metal·lúrgica facilita les dades de contacte a l’anunciant, però no els podem garantir que l’empresa sol·licitant es posi en contacte amb totes aquelles empreses que han manifestat interès.