Informació Internacionalització Pla de Missions Comercials pel segon semestre de 2016, amb l’ajut d’ACCIÓ