Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 828

Ofertes i demandes industrials nº 828

828) Empresa associada, ubicada a Sabadell ofereix la fosa de peces de ferro en series curtes i mitjanes, fins i tot peces úniques amb model de poliestirè (porex). Tot tipus de qualitat en foneria gris i nodular. Peces de 1 a 5.000 kg amb diferents tipus d’emmotllament.

Els informem que  la Unió Empresarial Metal·lúrgica facilita les dades de contacte a l’anunciant, però no els podem garantir que l’empresa sol·licitant es posi en contacte amb totes aquelles empreses que han manifestat interès.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat