Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 812

Ofertes i demandes industrials nº 812

812) Empresa associada busca un proveïdor que reuneixi els següents requisits:
 Pertànyer al sector de la caldereria.
 Tinença de soldadors MIG i TIG homologats.
 Capacitat per fer projectes concrets i a mida, amb un termini de lliurament competitiu.
 Experiència en equips a pressió (per fluids, com vapor i olis tèrmics)

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat