Informació Internacionalització Pla ICEX TARGET USA

Pla ICEX TARGET USA

L’ ICEX acaba de llançar el Pla d’Empresa ICEX TARGET USA. Es tracta d’una iniciativa adreçada per donar suport als projectes d’internacionalització de pimes espanyoles als Estats Units. La iniciativa esdevé d’empreses que ja van ser beneficiàries en 2013 i que han comptat amb un informe favorable d’ICEX o de companyies per a les quals 2014 sigui el seu primer any de sol·licitud.

Els projectes presentats han de pertànyer a qualsevol sector d’activitat i comptar amb una filial ja constituïda a EUA, en data no anterior l’1 de gener de 2014 per les empreses sol·licitants del pla per primera vegada, o emmarcar-se en els sectors de biotecnologia, nano tecnologia, TIC, continguts digitals i altres segments d’alt contingut tecnològic, sense que sigui necessari comptar amb una filial al país nord-americà.

La quantia de l’ajuda prevista en el marc del Pla ICEX TARGET USA serà del 50% dels conceptes susceptibles de suport (despeses prèvies, de constitució i primer establiment, de promoció, i els destinats a defensa jurídica de la marca i homologació) amb un límit màxim de 50.000 euros per beneficiari. Amb caràcter general, seran objecte d’ajuda les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el divendres 21 de novembre inclòs, i és podrà realitzar tant per via telemàtica (opció preferent) com a manual.

L’annex adjunt recull les condicions de participació, el contingut complet del programa i la documentació corresponent, així com la realització de les sol·licituds que és poden descarregar en aquest enllaç.