Pla Icex Consolida

En el BOE del 3 d’ octubre, s’ ha publicat la convocatòria del pla Consolida que preveu subvencions per a empreses amb filials a l’estranger.

L’ajut s’adreça a aquelles empreses que hagin constituït filials a partir de l’1 de gener de 2013 i subvenciona les despeses incorregudes durant l’any 2014 (també les despeses de constitució si es van dur a terme al 2012 o 2013)

El Pla te per objecte  donar suport a projectes d’internacionalització en mercats exteriors de PIMES espanyoles, que comptin amb una política definida de marca espanyola pròpia i de qualsevol sector d’activitat, que compti amb una filial ja constituïda en el moment de la presentació de la sol·licitud en mercats exteriors, excepte a la Unió Europea, Noruega, Suïssa i EEUU.

Es demana una inversió mínima de 30.000 euros i l’ajut consisteix amb el 50% de les despeses subvencionables fins a un màxim de 50.000 euros.

La filial ha de tenir com a mínim un 50% de capital espanyol.

Les depeses subvencionables són:

  1. Despeses prèvies de constitució i primer establiment.
  2. Despeses de promoció.
  3. Despeses de defensa jurídica de la marca i homologació.

La data límit per presentar la sol·licitud finalitza 30 dies naturals  després  de la publicació al BOE, és a dir, el 2 de novembre de 2014.

L’imprès de sol·licitud es pot obtenir clicant en aquest enllaç.