UEM Convocatòria d’Assemblea General de la UEM

Convocatòria d’Assemblea General de la UEM

Senyor/a,

Per la present se’l convoca a l’Assemblea General Ordinària de la Unió Empresarial Metal·lúrgica, que tindrà lloc el  dilluns dia 30 de juny de 2014 a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 h en segona convocatòriaa la seu del gremi, per tractar del següent:

Ordre del dia 

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Informe del President.
  3. Memòria i comptes de l’any 2013
  4. Pressupost i objectius per al 2014
  5. Torn obert de paraules.

 El President,

Antoni Abad i Pous