Informació sectorial i econòmica El metall en xifres, num, 119

El metall en xifres, num, 119

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 119 d’abril de 2014 publicat per Confemetal. 

El seu contingut és:

–          Activitat productiva

–          Mercat laboral

–          Comerç exterior

–          Indicadors econòmics del sector del metall