Informació Internacionalització Programa Nous Mercats

Programa Nous Mercats

PROGRAMA NOUS MERCATS
El programa Nous Mercats està pensat per a les PIMES que volen internacionalitzar-se, diversificant la seva presència en els mercats internacionals.

Les empreses participants en aquest programa disposaran de dos equips de treball: d’una banda, els consultors de les Entitats, que analitzaran la seva empresa i elaboraran l’estratègia més adient per a una ràpida introducció en el mercat i, d’altra banda, els consultors en el país de destí, que posaran en marxa les estratègies a seguir.

A través d’aquest programa, l’empresa disposarà d’una “delegació o agent” en el país escollit, per a treballar a fons el mercat i aconseguir VENDES i/o els objectius marcats d’una manera ràpida i eficaç.

El programa té un cost accessible per a qualsevol empresa i la inversió realitzada es recuperarà molt ràpidament. Si no es pogués garantir un bon nivell de contactes per a l’empresa contractant, no es facturaria el servei.

FASE 1: ANÀLISI I PROSPECCIÓ

En aquesta fase s’analitzarà l’empresa, els productes i els preus, els possibles canals de distribució i la política de màrqueting necessària. Amb la informació obtinguda es realitzarà una prospecció de mercat per a trobar les millors opcions per a l’empresa.

FASE 2: IDENTIFICACIÓ I SELECCIÓ

Els propers mesos es dedicaran a contactar amb els potencials clients o distribuïdors d’acord amb el perfil establert i es presentaran els productes. S’analitzarà l’empresa i es seleccionaran els mercats més adients d’acord amb el seu potencial i els interessos de l’empresa.

FASE 3: VIATGE I TANCAMENT D’ACORDS

Un cop finalitzada la selecció del mercat, es prepararà una agenda d’entrevistes en el país, on posteriorment es desplaçarà l’empresa per a tancar acords i iniciar les vendes. És important destacar que els viatges es fixen de comú acord amb l’empresa i sempre després que l’empresa disposi de tota la informació per a garantir l’èxit del seu desplaçament.

Per tal d’inscriure’s o rebre més informació sobre el programa:

Per a qualsevol dubte que us pugui sorgir contacteu amb l’assessor:

SERVEI D’ASSESSORAMENT DE COMERÇ EXTERIOR – SECTOR METALL
Sr. Josep M. Campanera i Sra. Victòria Gonzàlez
cexteriormetall@cecot.org
Telf. 93 736 60 06