Informació Internacionalització Resultats enquesta CEAM | Problemes de subministrament. Fort impacte en el metall

Resultats enquesta CEAM | Problemes de subministrament. Fort impacte en el metall

Els creixents problemes de subministrament de peces impacten especialment en el sector metall

 

Els resultats de l’enquesta d’abril de CEAM reflecteixen el gran impacte de la guerra d’Ucraïna i la vaga del transport en l’activitat de les empreses del metall de la província de Barcelona. Un 40% de les empreses consultades han manifestat que en aquest nou context d’incertesa s’han intensificat els problemes de subministrament de peces i materials, tot i que no ha impactat en la seva activitat productiva. En canvi, un 45% declara que aquests problemes sí han afectat les seves previsions de producció o esperen que sigui així.

De fet, segons la informació publicada recentment per CaixaBank Research, alguns subsectors del metall lideren el grup que estan patint amb més virulència l’empitjorament dels problemes de subministraments de matèries primeres i altres materials que ja s’havien observat el passat 2021.

Destaca el cas de l’automoció: en aquesta indústria un 65% de les companyies consultades per CaixaBanc Research han manifestat que la dificultat de subministrament de materials està limitant la seva producció. Li segueixen la reparació i instal·lació de maquinària, amb un 58% d’empreses amb afectacions en la producció; la fabricació de material elèctric (55%); la fabricació de productes informàtics (53%); i la fabricació de productes metàl·lics (43%).