Informació sectorial i econòmica Webinar “Jornada oportunitats Ghana i Àfrica Occidental”

Webinar “Jornada oportunitats Ghana i Àfrica Occidental”

JORNADA OPORTUNITATS DE NEGOCI A GHANA I ÀFRICA OCCIDENTAL.

Costa d’Ivori i Senegal estarien entre els mercats africans amb més oportunitats per a les empreses catalanes dins d’una regió, Àfrica Occidental, que aplega disset països amb 340 milions d’habitants, i que en els darrers anys ha experimentat un creixement econòmic entre el 6 i el 8%, actualment hi ha en aquesta zona geogràfica un pla de lliure comerç que afavoreix la distribució de productes catalans.

Dos dels trets més importants per tenir en compte aquests països com a possibles socis o distribuïdors de les empreses d’aquí són la relativa proximitat i l’escassa saturació del mercat. Una altre avantatge, aquest conjuntural, és la baixa afectació que la pandèmia de Covid-19 està tenint sobre la població africana, cosa que fa que l’economia local ara mateix estigui funcionant amb plena normalitat.

Ponent: Dani Vives, director consultoria INAFRICA STRATEGY, S.L. i assessor acreditat per ACCIÓ

Data: dimecres, 21 de setembre de 2022

Hora: de 9h30 a 10h30

Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1706-