Informació Internacionalització Informació de Comerç Exterior amb Rússia i Ucraïna

Informació de Comerç Exterior amb Rússia i Ucraïna

 Us avancem dos informes d’ACCIÓ sobre la metal·lúrgia a Ucraïna i Rússia per part de la indústria catalana:

Informe d’ACCIÓ sobre Ucraïna 

Informe d’ACCIÓ sobre Rússia

I dos informes de l’ICEX:

Anàlisis del Comerç Exterior Espanyol

Anàlisis del Comerç Exterior Europeu