Informació sectorial i econòmica Enquesta de conjuntura metal·lúrgica catalana.

Enquesta de conjuntura metal·lúrgica catalana.

Resultats del conjunt de l’any 2020 i previsions 2021

Un any més el CEAM amb la col·laboració de la Unió Empresarial Metal·lúrgica ha preparat l’Enquesta de Conjuntura lúrgica Catalana 2020 i previsions 2021.

Els resultats d’aquesta enquesta són de gran importància per nosaltres de cara a seguir quina ha estat la trajectòria del nostre sector en el darrer exercici i conèixer les previsions per l’actual, i també per detectar tots aquells aspectes i millores que cal posar en valor i transmetre a les administracions.

Es per això que us demanem 10 minuts del vostre temps, amb la seguretat que el retorn que tindran dels resultats globals de l’estudi també us seran de molta utilitat per situar la vostra empresa en relació a l’entorn sectorial en que està ubicada.

Enquesta en català

Enquesta en castellà

Enviar el qüestionari complimentat al CENTRE D’ESTUDIS i ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC (CEAM) ahernando@ceam-metal.es

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.