Informació sectorial i econòmica Previsions del sector metall català en el 2020 – Dades CEAM

Previsions del sector metall català en el 2020 – Dades CEAM

D’acord amb les dades recollides pel CEAM, el 2020 s’estima un retrocés de la producció real del sector metall del 8,2%. Es tracta d’una profunda disminució a conseqüència de l’impacte de la crisi de la COVID19. Tanmateix, tot i que la major part del teixit del metall català experimentarà caigudes de la producció en comparació el 2019, un 44% aconseguirà mantenir o augmentar la seva activitat en relació amb l’exercici anterior. En aquest sentit, no tots els segments de demanda s’han vist igualment exposats als efectes negatius de l’alentiment de l’activitat econòmica; a més, després d’uns mesos d’aturada, hi ha hagut subsectors que han experimentat un repunt d’activitat per cobrir comandes no satisfetes i com resposta a una certa reactivació de la demanda.

L’any 2020 les inversions del metall català previsiblement registraran un decrement molt significatiu, disminució que se situaria en el 57% del volum de recursos respecte al 2019. A més, creix notablement la proporció d’empreses que reduiran les seves inversions (passa del 43% en el 2019 al 76% el 2020).

Al 2020 s’espera un manteniment de l’ocupació en el sector respecte al 2019. Aquesta dada contrasta amb l’acusada disminució de la producció i es deu, en part, a l’ampli ús dels ERTES per reduir l’impacte de la caiguda dràstica d’activitat, sobretot en els primers mesos de la crisi sanitària. A més, també reflecteix l’esforç que han fet moltes empreses per conservar els seus equips en un context de crisi imprevista però previsiblement de curt recorregut.

Respecte als problemes a que s’enfronten les empreses del sector, la feblesa de la demanda interna ocupa el primer lloc i és esmentada per gairebé el 65% de les empreses consultades, 20 punts percentuals per sobre del que s’havia observat en l’edició anterior de l’enquesta. En segon lloc, se situa la pressió dels costos (factor apuntat pel 52% de les empreses consultades) i en tercer lloc, la feblesa de la demanda externa, que creix la seva importància entre els inconvenients als quals s’enfronta el sector.

Adjuntem el document “Previsions 2020 del sector metall a Catalunya“.