Informació sectorial i econòmica Bones pràctiques | Prevenció del risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2

Bones pràctiques | Prevenció del risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2

Us informem que l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) posa a l’abast de les empreses un recull d’orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat davant del risc d’exposició a la COVID-19 en l’entorn laboral.

Els documents recullen una selecció no exhaustiva de mesures les quals
les empreses han d’implementar i complementar, si és necessari, en
funció de les seves característiques i dels resultats obtinguts a les seves avaluacions de riscos.

– Directrius de bones pràctiques en el sector industrial