Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 886

Ofertes i demandes industrials nº 886

886) Empresa associada ofereix serveis de fabricació d’articles metàl·lics en filferro, tub i xapa. Soldadura, tall, plegat, premsat, doblegat de filferro, troncat, mecanitzat, roscat, màquines auxiliars, etc.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat

      Els informem que  la Unió Empresarial Metal·lúrgica facilita les dades de contacte a l’anunciant, però no els podem garantir que l’empresa sol·licitant es posi en contacte amb totes aquelles empreses que han manifestat interès.