Informació sectorial i econòmica Comunicat sobre la Unió Patronal Metal·lúrgica

Comunicat sobre la Unió Patronal Metal·lúrgica

El dijous 10 de maig vàrem tenir coneixement d’un escrit signat pels treballadors de la Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona (UPM) en què posaven de manifest  unes presumptes irregularitats que afecten greument  a la seva  presidència i a la seva direcció general.

D’altra banda, s’han publicat informacions sobre aquest assumpte que estan generant molta preocupació en la nostra associació, doncs malmeten la imatge pública de les organitzacions empresarials.

En aquestes circumstancies els òrgans de govern de la UPM estan fent front a la situació per tal de salvaguardar els interessos de la Institució i dels seus socis. El President Sr. Marsal ha cessat temporalment en les seves funcions i s’ha designat al Vicepresident primer Sr. Joaquim Boixareu com a President en funcions, així mateix s’encomanarà una investigació i revisió urgent dels estats comptables de la UPM, per tal de valorar adequadament les accions a emprendre.

Des de la Unió Empresarial Metal·lúrgica , en qualitat de socis de la UPM i membres de la seva Junta de Govern i del seu Comitè Executiu, exigirem s’adoptin les mesures que es considerin escaients per aclarir, amb la màxima urgència, els fets denunciats, adoptant en conseqüència les resolucions que corresponguin i depurant  les responsabilitats que se’n puguin derivar.