Categoria: UEM

REX: Aplicació per a les exportacions de la UE als estats AOM

D’acord amb la Comunicació 2020/C176/03 de la Comissió Europea, des de l’1 de setembre de 2020 els exportadors de la UE que vulguin exportar productes originaris de la UE als Estats de l’Àfrica Oriental i Meridional en el marc de l’Acord d’Associació econòmica provisional entre la UE i els Estats AOM, hauran d’estar inscrits com exportadors registrats en el sistema REX per a la qual enviaments l’import sigui superior a 6.000 euros.

D’aquesta manera a partir d’l’1 de setembre de 2020 a Estats de la AOM només es concedirà el tracte aranzelari preferencial als productes amb origen a la UE exclusivament prèvia presentació de declaracions en factura esteses per exportadors en el sistema REX de la UE o per qualsevol exportador per qualsevol enviament constituït per un o diversos paquets que continguin productes originaris el valor total no superi 6.000 EUR.

Per tant, a partir de l’esmentada data, per a la concessió de preferències aranzelàries en els països AOM no s’admetrà el certificat EUR 1 o una declaració en factura estesa per exportadors autoritzats o per qualsevol exportador per qualsevol enviament constituït per un o diversos paquets que continguin productes originaris el valor total no superi 6.000 EUR.

Cal assenyalar que actualment l’Acord d’Associació Econòmica provisional entre la UE i els Estats AOM és aplicable a les Comores, Madagascar, Maurici, Seychelles i Zimbabwe.

Per a més informació pot contactar amb l’assessor Josep M. Campanera

c.e. jmcampa@plametall.cat o a el telèfon 93 745 78 10.

Converses amb els delegats internacionals

En un context de pandèmia mundial en el què viatjar no és una opció, els nostres delegats repartits per tot el món es posen a disposició de les empreses per mantenir l’activitat internacional.

Els delegats potencien i flexibilitzen els seus serveis per adaptar-se a les necessitats de les empreses. La pandèmia de l’Covid-19 ha deixat en suspens el calendari d’esdeveniments internacionals de promoció en tots els sectors d’activitat. No obstant això, el treball en els mercats internacionals continua i les empreses necessiten informació directa i poder fer gestions en els seus mercats d’interès.

Us oferim la possibilitat de mantenir un màxim de 3 videoconferències gratuïtes, de fins a 30 minuts, amb els experts de la nostra xarxa de delegats distribuïts en els principals mercats del món per resoldre els vostres dubtes o contrastar la seva opinió sobre un mercat determinat.

Més informació i calendari de converses.

Per tal de sol·licitar les converses caldrà que empleneu un màxim de 3 sol·licituds a través dels links per a cada país o a través de www.plametall.cat.

Ofertes i demandes industrials nº 905

905) Empresa ofereix els seus serveis de mecanització de peces de precisió per empreses de primers equips. Disposa de maquinaria CNC de primeres marques i el seu sistema de qualitat s/ISO9001-2015 esta certificat per TÜV RHEINLAND.

Catàleg de presentació de l’empresa.

Contacte: MECANIZADOS TECNIC BUREAU – Tel. 93 8445453

Activitats de la Indústria i els Serveis del Metall en Fase 1 de la desescalada

Activitats de la Indústria i els Serveis del Metall en Fase 1 de la desescalada

L’Ordre SND/399/2020 de 9 de maig, ve a establir les condicions de la Fase inicial o Fase 1 de la desescalada per als territoris relacionats en el seu Annex. Als territoris que segueixen en la Fase 0 se’ls aplica l’Ordre SND/388/2020.

Entre les mesures més rellevants establertes, que poden ser complementades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptades a cada sector d’activitat aprovades per l’Administració, escoltades les parts implicades, així com per aquelles que siguin acordades en l’àmbit empresarial pels propis treballadors, a través dels seus representants legals i els empresaris o associacions empresarials de cada sector, es troben les següents:

Mesures aplicables en totes les activitats compreses en l’Ordre per a garantir la protecció dels treballadors:

  • Es fomenta la continuïtat del teletreball per aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat a distancia.
  • Els titulars de les activitats econòmiques estan obligats a complir, a més de la normativa laboral i de PRL, les mesures d’higiene o/i prevenció establertes pel Ministeri de Sanitat. Les empreses del Sector del Metall podran tenir en compte el que estableix en la Guia d’ actuació en matèria preventiva por causa del COVID-19.

Mesures en l’àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis:

  • Es permet l’obertura dels establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals de fins a 400 m2 amb excepció d’aquells que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que compleixin una sèrie de requisits, entre els quals es troben la reducció al 30% de l’aforament total en els locals comercials, garantint una distància mínima de 2 metres entre clients i l’establiment d’un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
  • Es permet també la reobertura a el públic, mitjançant cita prèvia, dels concessionaris d’automoció i les inspeccions tècniques de vehicles.
  • Així mateix, es determinen les mesures d’higiene i de PRL aplicables a aquestes activitats, així com mesures en matèria d’aforament i distància interpersonal.

El metall en xifres nº 186

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 186 de maig de 2020 publicat per Confemetal.