Categoria: UEM

El metall en xifres nº 178

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 178 d’agost de 2019 publicat per Confemetal.

Absentisme laboral en el sector metall català

Enquesta dades 2018

Des de la Unió Empresarial Metal·lúrgica volem informar-li que des de l’any 2005, el Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgica (CEAM) realitza l’Enquesta d’Absentisme Laboral del sector del Metall a Catalunya.

Els resultats de l’enquesta permeten conèixer la magnitud i causes d’aquest problema i la seva evolució. A més persegueix que les empreses puguin comparar la seva situació amb la mitjana del sector.

Amb l’objectiu de poder realitzar l’edició corresponent a l’any 2018, preguem complimentin el qüestionari que s’adjunta, que poden remetre per email (ahernando@ceam-metal.es).

Aquesta Enquesta és l’única via de conèixer la situació i evolució de l’absentisme al metall català. I, en aquest sentit, incidim en la importància de recollir un número suficient de respostes per tal de què puguin disposar d’una informació sens dubte rellevant per la presa de decisions.

Per altra banda, reiterem la confidencialitat de les dades enviades.

El metall en xifres nº 177

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 177 de juliol de 2019 publicat per Confemetal

Vols contractar serveis a la internacionalització i pagar només un 20€ del seu cost?

ACCIÓ obrirà properament una nova convocatòria del programa de Cupons a la Internacionalització2019, que es preveu s’exhaureixin ràpidament.

Més informació.

El metall en xifres nº 176

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 176 de juny de 2019 publicat per Confemetal