Categoria: Ofertes i demandes industrials

Ofertes i demandes industrials nº 902

902) L’empresa HERMEN, amb 25 anys d’experiència en el desenvolupament i implantació de solucions en envasat en sectors de perfumeria, cosmètica, productes de la llar i laboratori farmacèutic, ofereix els seus serveis com a empresa envasadora.

Disposa de màquines omplidores i tapadores que poden envasar productes d’higiene així com també poden llogar a fabricants i productors de productes com ara gels, cremes, líquids… que en aquests moments necessitin augmentar la seva producció.

Interessats podeu contactar amb Cristina Hernández al tel. 93 785 45 70 o bé per email a produccion@hermen.es

Ofertes i demandes industrials nº 901

901) L’empresa Planning Sisplamo, disposa d’elements de protecció que es detallen en l’arxiu que us adjuntem.

Interessats podeu contactar amb David Circuns al tel. 935 616 595 o bé per email a dcircuns@planningsisplamo.com

Ofertes i demandes industrials nº 900

900) L’empresa Industrias Disme s’ofereix per fabricar els
següents productes de protecció:
• Visera protectora
• Mampares protectores
• Dispensadors de gel i guants

Adjuntem arxiu amb més informació.

Persona de contacte: Sr. Daniel Casadesus, disme@disme.es ó be
daniel.casadesus@disme.es

Ofertes i demandes industrials nº 899

Maquinària per a desinfecció d’interiors COVID19

899) Empresa associada distribueix aquesta màquina de desinfecció d’interiors. Us adjuntem arxiu amb tota la informació i enllaç del vídeo demostratiu.

Més ifnormació.

Interessats contactar per email a: rusinyol@rusinyol.com

Ofertes i demandes industrials nº 898

898) Empresa associada ofereix servei, durant el temps que duri l’Estat d’Alarma per a les empreses que prestin serveis essencials, de:

. SERVEI DE TALL I ACABATS de peces a mida, per unitats i sèries llargues.

. OXITALL; per peces de gruixos de 8-300mm

. PLASMA d’ALTA DEFINICIÓ; per peces de 3-35mm

. ACABATS; aplanat, marcatge i altres.

Interessats contactar per email a: newcut@newcut.es