Categoria: UEM

Ofertes i demandes industrials nº 899

Maquinària per a desinfecció d’interiors COVID19

899) Empresa associada distribueix aquesta màquina de desinfecció d’interiors. Us adjuntem arxiu amb tota la informació i enllaç del vídeo demostratiu.

Més ifnormació.

Interessats contactar per email a: rusinyol@rusinyol.com

El metall en xifres núm. 185

Li fem arribar informació de conjuntura i indicadors econòmics del sector El metall en xifres núm. 185 d’abril de 2020 publicat per Confemetal.

Ajornament de pagament de deutes derivats de declaracions duaneres

El RD llei 11/2020 pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 estableix en el seu article 52 l’ajornament dels deutes duaners.

Més informació.

Ofertes i demandes industrials nº 898

898) Empresa associada ofereix servei, durant el temps que duri l’Estat d’Alarma per a les empreses que prestin serveis essencials, de:

. SERVEI DE TALL I ACABATS de peces a mida, per unitats i sèries llargues.

. OXITALL; per peces de gruixos de 8-300mm

. PLASMA d’ALTA DEFINICIÓ; per peces de 3-35mm

. ACABATS; aplanat, marcatge i altres.

Interessats contactar per email a: newcut@newcut.es

Ofertes i demandes industrials nº 897

897) Empresa associada s’ofereix, durant el temps que duri l’estat d’alarma i posteriorment segons necessitats, a realitzar les següents feines de subcontractació :

• Pintura industrial en pols EPOXI, mida màxima 2000x1500mm.

• Treballs de soldadura d´estructures metàl·liques: manual i amb robot CNC. • Treballs de tall de làser metàl·lics i plàstics.

• Treballs de plegat de xapa metàl·lica fins a 2500mm d´ample.

• Treballs de doblegat i tall 3D robotitzat amb fil de ferro metàl·lic de 2mm a 10mm de gruix.

Interessats contactar per email a: daniel.casadesus@disme.es