Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 898

Ofertes i demandes industrials nº 898

898) Empresa associada ofereix servei, durant el temps que duri l’Estat d’Alarma per a les empreses que prestin serveis essencials, de:

. SERVEI DE TALL I ACABATS de peces a mida, per unitats i sèries llargues.

. OXITALL; per peces de gruixos de 8-300mm

. PLASMA d’ALTA DEFINICIÓ; per peces de 3-35mm

. ACABATS; aplanat, marcatge i altres.

Interessats contactar per email a: newcut@newcut.es