Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 897

Ofertes i demandes industrials nº 897

897) Empresa associada s’ofereix, durant el temps que duri l’estat d’alarma i posteriorment segons necessitats, a realitzar les següents feines de subcontractació :

• Pintura industrial en pols EPOXI, mida màxima 2000x1500mm.

• Treballs de soldadura d´estructures metàl·liques: manual i amb robot CNC. • Treballs de tall de làser metàl·lics i plàstics.

• Treballs de plegat de xapa metàl·lica fins a 2500mm d´ample.

• Treballs de doblegat i tall 3D robotitzat amb fil de ferro metàl·lic de 2mm a 10mm de gruix.

Interessats contactar per email a: daniel.casadesus@disme.es