Informació sectorial i econòmica Incoterms 2020 i la seva aplicació pràctica

Incoterms 2020 i la seva aplicació pràctica

Els nous Incoterms® 2020 entraran en vigor l’1 de gener de 2020. En aquesta sessió presentarem les noves regles i les seves implicacions, i farem un repàs exhaustiu a l’aplicació pràctica d’aquesta normativa que afecta a les relacions comercials internacionals.

Més informació.