Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 864

Ofertes i demandes industrials nº 864

864) Empresa asociada s’ofereix com a fabricant especialista de cablejats per a maquinaria industrial.

Amb màquina automática, podem fabricar des del tros de cable amb terminal o conector a una o a les dues puntes, passant per malls de cables i fins cablejats tipus arbre amb les seves derivacions i una longitud de 2 o 3 metres, tant en petites o grans sèries. De forma manual, mànegues especials amb terminals tant per crimpar com per soldar i conectors específics.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat