Informació sectorial i econòmica Candidatura electoral de la Unió Empresrial Metalúrgica

Candidatura electoral de la Unió Empresrial Metalúrgica

Benvolguts associats:

Un cop esgotat el termini de presentació de candidatures, només el Sr. Antoni Abad i Pous, president de la UEM ha presentat candidatura per a la seva reelecció.

Per tant, serà nomenat President en l’Assemblea general amb caràcter electoral convocada per dilluns 26 de juny a les 19.00 h.

Cordialment,

Daniel Salarich

Secretari