Informació Internacionalització Programa d’externalització del departament d’exportació “Èxit Empreses”

Programa d’externalització del departament d’exportació “Èxit Empreses”

Aquest programa va dirigit a :

– Empreses que volen començar a exportar i no tenen els recursos humans ni els coneixements adients.

– Empreses que ja han començat a exportar però volen desenvolupar les seves exportacions en un o diversos mercats exteriors.

– Empreses que ja exporten de forma substancial però a les que manquen recursos humans i lingüístics per obrir determinats mercats exteriors

Més informació.