Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 835

Ofertes i demandes industrials nº 835

835) Empresa associada desitja subcontractar feines de torn, son casquells d’acer cilindrats i fresats, a executar amb torn de control numèric.

Les peces son de Ø28 dins Ø66, amb diferents llargades de 2 cops el diàmetre aproximadament. Actualment s’estan executant amb torn CNC amb eina motoritzada.

Els informem que  la Unió Empresarial Metal·lúrgica facilita les dades de contacte a l’anunciant, però no els podem garantir que l’empresa sol·licitant es posi en contacte amb totes aquelles empreses que han manifestat interès.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat