Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 818

Ofertes i demandes industrials nº 818

818) Empresa associada ubicada a Vacarisses (Barcelona) buscar tallers per realitzar feines de caldereria i soldadura de recipients a pressió, bescanviadors de calor, etc., per aire i gasos comprimits, en acer al carboni (no inoxidable).

Es tracta de dipòsits de diferents dissenys, no gaire grans per fabricar de forma unitària (no series) i de manera puntual.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat