UEM Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la UEM

Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la UEM

Senyor/ Senyora,

Se’l convoca a la propera reunió d’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Unió Empresarial Metal·lúrgica, que tindrà lloc el dia 25 de juny a les 19.30 h en primera convocatòria i a les 20.00 h en segona, a la seu de l’Entitat.

Ordre del dia :

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informe del President

3. Memòria d’activitats i Balanç econòmic 2014

4. Objectius i pressupost econòmic 2015

5. Autorització per constituir la Federació Empresarial del Metall – FEM- i participar-hi.

6. Torn obert de paraules.

El President.

Antoni Abad i Pous